ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

នៅថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ កាលពីឆ្នាំ១៩៩០ លោក Tunku Abdul Rahman អតិតប្រធានាធិបតីម៉ាឡេស៊ី បានទទួលមរណភាព

Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj, កើតនៅថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ១៩០៣,Alor Star, Kedah, ម៉ាឡាយ៉ា, បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៩០ ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលជានាយករដ្ឋមន្រ្តីទីមួយ នៃម៉ាឡាយ៉ា បន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ១៩៥៧-១៩៦៣ និង បន្ទាប់មកគឺប្ដូរឈ្នោះទៅជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ១៩៦៣-១៩៧០ ក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតថ្មីដលត្រូវបានធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាពនៅទូទាំងប្រទេស។

បន្ទាប់ពីសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេស នៅឆ្នាំ១៩២០-១៩៣១ Abdul Rahmanបានវិលត្រឡប់ទៅម៉ាឡាយ៉ាវិញ ដើម្បីចូលបម្រើការងាររដ្ឋKedah។ គាត់បានក្លាយជាប្រធានអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីយូអិមអិននិងបានធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់United Malays National Organization (UMNO)ជាមួយសមាគមចិនម៉ាឡេ ១៩៥១ និង ជាមួយសភាឥណ្ឌាម៉ាឡេន ឆ្នាំ១៩៥៥។ គណបក្សសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកបានឈ្នះសំឡេងភាគច្រើនលើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ ១៩៥៥ ហើយអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្រ្តីនិង ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃម៉ាឡាយ៉ា។

បេសកកម្មដែលគាត់បានដឹកនាំទៅទីក្រុងឡុង ខែមករា ឆ្នាំ១៩៥៦ ដើម្បីចរចាដើម្បីឯករាជ្យ បានធានានូវរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងភ្លាមៗ និង ការសន្យាឯករាជ្យរបស់ប្រទេស នៅខែសីហា ឆ្នាំ១៩៥៧។ ហើយបន្ទាប់មកទៀតសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៣ ។

នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧០ មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការផ្ទុះ នៃកុបកម្មរវាងជនជាតិចិន និង ម៉ាឡេស៊ី បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលចិនបានទទួលបានជោគជ័យ។ លោកAbdul Rahmanបានលាឈប់ពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវបានស្នងតំណែងដោយអាប់ឌុលរ៉ាហ្សាក់។

ប៉ុន្តែលោក Tunku Abdul Rahman អតិតប្រធានាធិបតីម៉ាឡេស៊ី ដែលបានទាមទារឯករាជ្យ បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩០ នៅក្នុងវ័យ៨៧ឆ្នាំ។

Historical streets of legendary Malaysians: Jalan Tunku Abdul Rahman
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj: A Prince Beloved by All
Related posts
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១២ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ២០១០ ប្រទេសហៃទីបានត្រូវវាយប្រហារដោយគ្រោះ រញ្ចួយដីទ្រង់ទ្រាយធំ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៧ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ១៧៨៩ សហរដ្ឋអាមេរិចបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ប្រធានាធិបតីជាលើកដំបូង

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៦ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ១៨៣៨ ប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូង

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៥ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ១៩៣៣ ស្ពាន Golden Gate ត្រូវបានបង្កើតឡើង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *