ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ កាលពីឆ្នាំ១៩៦៤ ទាហានកងទ័ព Viet Cong បានធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងសណ្ឋាគារ Brinks

ភ្នាក់ងារ Viet Cong ២ នាក់បន្លំខ្លួនជាទាហានវៀតណាមខាងត្បូងទុកឡានមួយដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះចតនៅសណ្ឋាគារ Brinks ក្នុងទីក្រុងសាយហ្គន។ សណ្ឋាគារនេះជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់មន្រ្តីសហរដ្ឋអាមេរិក។

នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះមានបានបង្ករអោយមាន ជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះ ហើយជនជាតិអាមេរិក ៦៥ នាក់ និង ជនជាតិវៀតណាមផ្សេងទៀតត្រូវបានរងរបួស។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Maxwell Taylor, ឧត្តមសេនីយ៍ William Westmoreland និងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកដទៃទៀតបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រធានាធិបតី Lyndon B. Johnson ឱ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងការវាយឆ្មក់សងសឹកលើវៀតណាមខាងជើង ប៉ុន្តែលោក Johnson បានបដិសេធ។

នៅក្នុងសារទូរលេខរបស់គាត់ជាមួយ លោក Taylor ពន្យល់អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ ហើយគាត់បានបង្ហាញជាលើកដំបូងថាគាត់កំពុងពិចារណាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កងទ័ពប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

Related posts
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ១៩៥០ ប្រធានាធិបតី Truman ប្រកាសពីការអភិវឌ្ឍគ្រាប់បែក H-bomb ដែលជាគ្រាប់បែកខ្លាំងជាង...

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ១៩០៥ ត្បូងពេជ្រធំបំផុតនៅលើពិភពលោកត្រូវបានរកឃើញ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ១៩១៩ សន្និសីទសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី ១ ចាប់ផ្តើមនៅទីក្រុងប៉ារីស

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១២ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ២០១០ ប្រទេសហៃទីបានត្រូវវាយប្រហារដោយគ្រោះ រញ្ចួយដីទ្រង់ទ្រាយធំ

Leave a Reply

Your email address will not be published.