ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ កាលពីឆ្នាំ១៩៦៤ វៀតណាមខាងត្បូងឈ្នះការប្រយុទ្ធលើកងទ័ពវៀតកុងនៅ Binh Gia

កងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងដណ្តើមបានប៊ិញយ៉ាក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យមួយ។ ពួកវៀតកុងបានបើកការវាយលុកដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃទី ៤ ធ្នូហើយបានដណ្តើមយកភូមិប៊ិញយ៉ាដែលមានចម្ងាយ ៤០ ម៉ាយភាគអាគ្នេយ៍នៃសាយហ្គន។

នៅថ្ងៃទិ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៤ កងកម្លាំងវៀតណាមខាងត្បូងបានដណ្តើមកាន់កាប់ភូមិនេះឡើងវិញតែបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល ៨ ម៉ោងនិងកងវរសេនាតូច ៣ កងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនយកមកលើឧទ្ធម្ភាគចក្រ។ ប្រតិបត្តិការនេះបានបន្តដល់សប្តាហ៍ដំបូងនៃខែមករា។ ការខាតបង់រួមមានជនជាតិវៀតណាមខាងត្បូងប្រមាណ ២០០ នាក់ និង សហរដ្ឋអាមេរិក ៥ នាក់។ ទីប្រឹក្សាកងទ័ពត្រូវបានសម្លាប់រួមទាំងជនជាតិវៀតណាមខាងត្បូង ៣០០ នាក់ទៀតបានរងរបួស ឬ បាត់ខ្លួន។

ការច្បាំង នឹង បញ្ហានេះដែលក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមខាងត្បូងទទួលរងនូវការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកណ្តាប់ដៃពួកវៀតកុងបានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រធានាធិបតីលីនដុនប៊ីចនសុនថាជនជាតិវៀតណាមខាងត្បូងមិនអាចកម្ចាត់ពួកកុម្មុយនិស្តបានទេបើគ្មានការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

Related posts
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ១៩៥០ ប្រធានាធិបតី Truman ប្រកាសពីការអភិវឌ្ឍគ្រាប់បែក H-bomb ដែលជាគ្រាប់បែកខ្លាំងជាង...

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ១៩០៥ ត្បូងពេជ្រធំបំផុតនៅលើពិភពលោកត្រូវបានរកឃើញ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ១៩១៩ សន្និសីទសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី ១ ចាប់ផ្តើមនៅទីក្រុងប៉ារីស

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១២ ខែមករា កាលពីឆ្នាំ២០១០ ប្រទេសហៃទីបានត្រូវវាយប្រហារដោយគ្រោះ រញ្ចួយដីទ្រង់ទ្រាយធំ

Leave a Reply

Your email address will not be published.